Tester

Vi testar alla våra avelsdjur. PRA-test är något som det i Sverige är krav på inom siames och orientalavel. Så länge en individ bara är bärare händer ingenting. Man kan alltså para en bärare med en fri individ. Om man parar två bärare så blir avkommorna homozygota och utvecklar PRA, dvs blir blinda. För att få en ökad bredd på avkommorna då avelsbasen annars skulle vara på tok för liten, används även bärare inom siames och orientalaveln. Annars vore det mycket enklare att bara avla på PRA-fria individer.

 

Giardia, Tritrichomonas och cryptosporidium, vilket är besvärliga tarmparasiter och vårt katteri är helt fritt från detta.

 

Vi vaccinerar kattungarna mot clamydia.

 

Ögonpaket är gjort och visat sig negativt på samtliga individer.

 

Vi tycker det är viktigt att kontinuerligt testa våra avelsdjur och att låta nya individer testas innan de tas in i katteriet. För att på så sätt försöka hindra smittor från att komma in.

 

Lilla Alviks © All Rights Reserved